Imaháttér

Hordozzuk közösen imádságban a nyári Ez az a nap!-ot

Könyörögj velünk!

Rendezvényeink szervezése során igen sok részlet miatt aggódhatnánk. A Biblia azonban arra bátorít, hogy ne aggódjunk hanem mindenkor hálaadással tárjuk fel kéréseinket Isten előtt (Fillipi 4, 6-7). Jakab levelében pedig az 5. rész 16. versben azt olvassuk, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Ezeken kívül is számos helyen bátorít bennünket az ige, hogy hittel, bizalommal és hálaadással forduljunk Istenhez minden helyzetben.

Valljuk, hogy rendezvényeinknek biztos alapot a háttérben folyó imádságok adhatnak. Ezért kérünk benneteket, hogy csatlakozzatok hozzánk és csendes időitekben járuljatok Isten elé hálát adva és könyörögve az előttünk álló programjainkért. 

Hisszük, hogy az ima által egyházainkra, nemzetünkre, és egész Európa lelki ébredésére hatással lehetnek az Ez az a nap!-ok!

A következő imatémákat hozzuk elétek:

  • Az a vágyunk, hogy a miskolci stadion megteljen Istent kereső és őt szívből dicsőítő emberekkel.
  • Kérjük Istentől, hogy készítse elő a szíveket, hadd történjenek megtérések, gyógyulások, megújulások, csodák.
  • Szeretnénk, ha a dicsőítők sokasága bizonyságtétel lenne Magyarország és egész Európa számára. Hogy bemutassuk a keresztények egységét, a közöttünk uralkodó szeretetet és elfogadást!
  • Várjuk a Szentlélek kiáradását, az egész magyar nép ébredését és Istenhez fordulását
  • Imádkozzunk a gyülekezetekért, hogy a rendezvény gyümölcseinek és áldásának befogadására készek legyenek.
  • A fellépőkért, hogy Isten fantasztikus módon használja őket, a távolabbról jövők is egészségben érkezzenek meg.
  • És minden technikai részletért, a szervező csapatért és segítőkért. Isten adjon bölcsességet és védelmet mindannyiunk számára!