IMATÁMOGATÁS

Egy ilyen méretű rendezvény kapcsán igen sok részlet miatt aggódhatnánk. A Biblia azonban arra bátorít, hogy ne aggódjunk hanem mindenkor hálaadással tárjuk fel kéréseinket Isten előtt (Fillipi 4, 6-7). Jakab levelében pedig az 5. rész 16. versben azt olvassuk, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Ezeken kívül is számos helyen bátorít bennünket az ige, hogy hittel, bizalommal és hálaadással forduljunk Istenhez minden helyzetben.

Kérünk benneteket, hogy kapcsolódjatok be ti is az imádkozásba, hordozzátok a rendezvényt egyénileg is csendességetekben, de imacsoportokban és gyülekezeti alkalmakon is.

A következő témákat hozzuk elétek:

  • Az a vágyunk, hogy a Stadion megteljen Isten kereső és őt szívből dicsőítő emberekkel.
  • Kérjük Istentől, hogy készítse elő a szíveket, hadd történjenek megtérések, gyógyulások, megújulások, csodák.
  • Szeretnénk, ha a dicsőítők sokasága bizonyságtétel lenne Magyarország és egész Európa számára. Hogy bemutassuk a keresztények egységét, a közöttünk uralkodó szeretetet és elfogadást!
  • Vágyjuk a Szentlélek kiáradását, az egész magyar nép ébredését és Istenhez fordulását
  • Imádkozzunk a gyülekezetekért, hogy a rendezvény gyümölcseinek és áldásának befogadására készek legyenek.
  • A fellépőkért, hogy Isten fantasztikus módon használja őket, a távolabbról jövők is egészségben érkezzenek meg.
  • És minden technikai részletért, a szervező csapatért és segítőkért. Isten adjon bölcsességet és védelmet mindannyiunk számára!