Víziónk / Küldetésünk

Hisszük, hogy minden évben kell egy nap, ami más mint az év többi napja, amikor Isten népe egy szívvel fordul Teremtőjéhez. Ez az a nap! rendezvényeink olyan alkalmak, ahol Jézus nevét emeljük fel, egy közös szívdobbanás, ahol Őt dicsőítjük és kifejezhetjük egymás felé elfogadásunkat és megélhetjük egységünket.

Vezérigéink: “…egyek legyenek…hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” Jn 17, 21
“…igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát” Jn 4, 23

Rendezvényeinkre 2000 óta várjuk a hívőket minden keresztény közösségből határainkon innen és túl. Hívjuk az Istent keresőket, hisszük hogy itt találkozhatnak vele és az életük egy új irányt vehet. Fontos számunkra, hogy minden évben legyen egy nap, amikor összejövünk Isten nevében hálaadással és imádkozunk népünk megtérésért és az egyházért! Az elmúlt években rendezvényeinken több mint 250.000-en vettek részt az egész Kárpát-medencéből, a színpadokon pedig több mint 30 nemzet képviseltette magát.

Célunk, hogy mélyebben elkötelezzük magunkat Isten mellett és hisszük, hogy ezáltal hatással lehetünk a környezetünkre. Szeretnénk megerősíteni testvéreinket, hogy fény és só legyenek és életükkel tegyenek bizonyságot Isten szeretetéről. Szeretnénk szorosabbra fűzni a keresztyének közötti egységet bátorítva őket egymás elfogadására. Hisszük, hogy a világ szemében is bizonyságtétel lehetünk azáltal hogy a kölcsönös szeretet és elfogadás jellemez bennünket. Hisszük, hogy az eredményes misszió kulcsa, ha mi hívők együtt tudunk munkálkodni. A szeretetteljes légkörben megélt szabadság és nyitottság a fő jellemvonásai az Ez az a nap! rendezvényeknek. Hálásak vagyunk Istennek, hogy használja missziónkat és az Ez az a nap! már 19 éve híd lehet a felekezetek, nemzetek és generációk között.

Céljaink

  • A keresztények egységének előmozdítása a közös imádság és szeretetteljes együttlét segítségével
  • Közös tanúságtétel Urunkról, Jézus Krisztusról
  • Mozgósító erejű, az evangélium értékeit is hitelesen közlő keresztény zene megszólaltatása
  • Imádság országunk és nemzetünk megtéréséért, a kárpátmedencei magyarság képviselőinek bevonásával
  • A drogmentes, tiszta élet népszerűsítése
  • Idén nyáron több mint 50.000 főt megmozgató felekezetközi dicsőítő és evangelizációs összejövetel megrendezése a budapesti Népstadionban

Nem célunk

  • A különböző felekezetekhez tartozó hívők identitásának megváltoztatása
  • Felekezeti határokon átnyúló ökumenikus mozgalom létrehozása

Amiért tesszük:

  • “…egyek legyenek…hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” Jn 17, 21
  • “…igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát” Jn 4, 23

Támogatás

Missziós szolgálatunk adományokból tartja fenn magát.Ezért hálásan fogadunk minden támogatást,
akár havi rendszerességgel, akár alkalmanként!

A támogatásokat ide várjuk:
„Ez az a nap!” Alapítvány
Adószám: 19101082-2-41
Bankszámlaszám: 11703044-21455364 (OTP Bank Nyrt.)

2.500 Ft

Ezt választom

5.000 Ft

Ezt választom

7.500 Ft

Ezt választom

10.000 Ft

Ezt választom