Víziónk / Rólunk

Hiszünk a lelki forradalom és ébredés eljövetelében!

A változás veled kezdődik!

Az Ez az a nap! egy felekezetközi keresztény mozgalom, amely 2000 óta olyan zenés dicsőítő rendezvényeket szervez, ahol hazai és külföldi együttesek vezetésével Istent dicsőítjük, imádkozunk, és közösségben vagyunk testvéreinkkel.

A magyar nép Európa szívében sok történelmi vereség és megpróbáltatás, múltbeli diktatúrák uralma után most Jézushoz kiált. Az első nemzet Európában, amely 1956-ban forradalmával meg akarta változtatni a történelem menetét, és a rendszerváltásban is élen járt. Most vagy Istent keresi, és őt választja, vagy egy szabados erkölcsű világnézet válik uralkodóvá benne. A kezdeményezés és a szabadságvágy jelen van népünk mindennapjaiban. Itt az idő, hogy ezt a vágyat tettek kövessék!

Ennek a jegyében indult útjára két évtizede az Ez az a nap!, amely időközben európai méretű mozgalommá vált. Rendszeresen összegyűlünk, hogy imádjuk Istent, imádkozzunk nemzetünkért, és megerősítsük a kapcsolatot a keresztény felekezetek és közösségek tagjaival, valamint a környező országokban élőkkel. Ebben Isten Igéje a fegyverünk. Nem változtathatjuk meg a múltunkat, de hatással lehetünk a jövőnkre azáltal, amit ma teszünk. A változás veled kezdődik!

Fontos számunkra, hogy minden évben legyen egy nap, amikor összejövünk Jézus nevében hálaadással, és imádkozunk népünk megtéréséért és az egyházért. Rendezvényeinkre – amelyeken több százezren vettek részt az egész Kárpát-medencéből, a színpadokon pedig több mint 30 nemzet képviseltette magát – immár 2000 óta várjuk az érdeklődőket határainkon belülről és túlról.

Célunk, hogy mélyebben elkötelezzük magunkat Isten mellett, és ezáltal hatással legyünk a környezetünkre. Szeretnénk megerősíteni testvéreinket, hogy életükkel tegyenek bizonyságot Isten szeretetéről. Minden eseményünkön elhangzik az evangélium zenében, énekben, buzdításban, tanításban és tanúságtételben.

A zene olyan eszköz Isten kezében, amellyel könnyebben kifejezhetjük az iránta érzett szeretetünket. Célunk, a világ szemében is bizonyság lenni azáltal, hogy a kölcsönös szeretet jellemez bennünket. Vágyunk szorosabbra fűzni a keresztények közötti egységet. Úgy kívánunk együtt lenni, ahogyan Jézus tanítványai voltak együtt a megdicsőülés hegyén, amikor senki mást nem láttak, egyedül csak őt.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy használja missziónkat, miáltal híd lehetünk generációk, felekezetek és nemzetek között. Bátorítunk a könyvek könyvének a tanulmányozására, és hívunk benneteket minden rendezvényünkre!

Céljaink

  • A keresztények egységének előmozdítása a közös imádság és szeretetteljes együttlét segítségével
  • Közös tanúságtétel Urunkról, Jézus Krisztusról
  • Mozgósító erejű, az evangélium értékeit is hitelesen közlő keresztény zene megszólaltatása
  • Imádság országunk és nemzetünk megtéréséért, a kárpát-medencei magyarság képviselőinek bevonásával
  • A drogmentes, tiszta élet népszerűsítése

Nem célunk

  • A különböző felekezetekhez tartozó hívők identitásának megváltoztatása
  • Felekezeti határokon átnyúló ökumenikus mozgalom létrehozása

Amiért tesszük:

  • “…egyek legyenek…hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” Jn 17, 21
  • “…igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát” Jn 4, 23

Eddigi eseményeinket részletesen Történelem oldalunkon ismerheted meg.